Danh sách

Lantus

0
Lantus - SĐK VN-7772-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Dung dịch tiêm - Insulin glargine

Lantus

0
Lantus - SĐK VN-7773-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Dung dịch tiêm - Insulin glargine

Apidra

0
Apidra - SĐK VN-2025-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apidra Dung dịch tiêm-1000U/10ml - Insulin glulisine

Apidra

0
Apidra - SĐK VN-2023-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apidra Dung dịch tiêm-100U/ml - Insulin glulisine

Apidra

0
Apidra - SĐK VN-2024-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apidra Dung dịch tiêm-300U/3ml - Insulin glulisine

Tritace

0
Tritace - SĐK VN-7058-02 - Thuốc tim mạch. Tritace Viên nén - Ramipril

Tritace

0
Tritace - SĐK VN-7057-02 - Thuốc tim mạch. Tritace Viên nén - Ramipril

Tavanic

0
Tavanic - SĐK VN-0742-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tavanic Dung dịch tiêm truyền-5mg/ml - Levofloxacine