Danh sách

Lovenox

0
Lovenox - SĐK VN-9264-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Lovenox Dung dịch tiêm - Enoxaparin

Lovenox

0
Lovenox - SĐK VN-9265-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Lovenox Dung dịch tiêm - Enoxaparin

Lovenox

0
Lovenox - SĐK VN-9266-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Lovenox Dung dịch tiêm - Enoxaparin

Rovamycin

0
Rovamycin - SĐK VN-6471-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rovamycin Viên nén bao phim - Spiramycin

Rovamycine 3.000.000IU

0
Rovamycine 3.000.000IU - SĐK VN-5754-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rovamycine 3.000.000IU Viên nén bao phim - Spiramycin
Thuốc Rodogyl - SĐK VN-6470-02

Rodogyl

0
Rodogyl - SĐK VN-6470-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rodogyl Viên nén bao phim - Spiramycin, Metronidazole