Danh sách

Alcomet

0
Alcomet - SĐK VN-19789-16 - Thuốc khác. Alcomet Viên nén bao phim - Metadoxin 500 mg

Lipiroz-10

0
Lipiroz-10 - SĐK VN-22295-19 - Thuốc tim mạch. Lipiroz-10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

Axonir

2
Axonir - SĐK VN-2759-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Axonir Viên nang-300mg - Cefdinir

Destor

0
Destor - SĐK VN-5848-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Destor Viên nén bao phim - Desloratadine

Predicort

0
Predicort - SĐK VN-12175-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Predicort Viên nén - Prednisolone

Diclotabs-50

0
Diclotabs-50 - SĐK VN-14007-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclotabs-50 Viên nén bao tan trong ruột - Diclofenac Sodium

Diclotabs-50

0
Diclotabs-50 - SĐK VN-14007-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclotabs-50 Viên nén bao tan trong ruột - Diclofenac Sodium

Axocam 7.5

0
Axocam 7.5 - SĐK VN-14914-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Axocam 7.5 Viên nén - Meloxicam

Axocexib-100

0
Axocexib-100 - SĐK VN-14915-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Axocexib-100 Viên nang cứng - Celecoxib

Axocexib-200

0
Axocexib-200 - SĐK VN-14916-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Axocexib-200 Viên nang cứng - Celecoxib