Danh sách

Macromycin 500

0
Macromycin 500 - SĐK VN-6305-02 - Khoáng chất và Vitamin. Macromycin 500 Viên nén - Azithromycin

Macromycin 250

0
Macromycin 250 - SĐK VN-6304-02 - Khoáng chất và Vitamin. Macromycin 250 Viên nén bao phim - Azithromycin

Doxycycline

0
Doxycycline - SĐK VN-5757-01 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycycline Viên nang - Doxycycline

Torfin-100

0
Torfin-100 - SĐK VN-17230-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Torfin-100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg

Torfin-50

0
Torfin-50 - SĐK VN-17231-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Torfin-50 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg

Nurich-25

0
Nurich-25 - SĐK VN-18138-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nurich-25 Viên nén bao phim - Acarbose 25mg

Lipofix 20

0
Lipofix 20 - SĐK VN-15229-12 - Thuốc khác. Lipofix 20 Viên nén bao phim - Artovastatin calcium

Nurich-50

0
Nurich-50 - SĐK VN-17822-14 - Thuốc khác. Nurich-50 Viên nén bao phim - Acarbose 50mg

Recarb-50

0
Recarb-50 - SĐK VN-19281-15 - Thuốc khác. Recarb-50 Viên nén bao phim - Acarbose 50mg

Microdine

0
Microdine - SĐK VN-5385-01 - Thuốc sát khuẩn. Microdine Dung dịch dùng ngoài - Povidone Iodine