Danh sách

Reagin Plus

0
Reagin Plus - SĐK VN-4297-07 - Thuốc hướng tâm thần. Reagin Plus Viên nén bao phim-100mg Citicoline/30mg - Citicoline sodium, Nimodipine

Reagin Plus

0
Reagin Plus - SĐK VN-17301-13 - Thuốc hướng tâm thần. Reagin Plus Viên nén bao phim - Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 100mg; Nimodipin 30mg

Maxtral

0
Maxtral - SĐK VN-6507-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxtral Viên nén bao phim - Risedronate sodium