Danh sách

Thuốc Axitan 40mg - SĐK VN-20124-16

Axitan 40mg

0
Axitan 40mg - SĐK VN-20124-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Axitan 40mg Viên nén bao tan - Pantoprazol (dưới dạng pantoprazol natri sesquihydrat)

Nifedipin 10mg

0
Nifedipin 10mg - SĐK VN-7783-03 - Thuốc tim mạch. Nifedipin 10mg Viên nén bao phim - Nifedipine

Diltiazem

0
Diltiazem - SĐK VN-7782-03 - Thuốc tim mạch. Diltiazem Viên nén - Diltiazem

Atenolol actavis

0
Atenolol actavis - SĐK VN-4948-10 - Thuốc tim mạch. Atenolol actavis Viên nén bao phim - Atenolol

Renapril Tablet 10mg

0
Renapril Tablet 10mg - SĐK VN-6382-08 - Thuốc tim mạch. Renapril Tablet 10mg Viên nén - Enalapril maleate

Renapril Tablet 5mg

0
Renapril Tablet 5mg - SĐK VN-6383-08 - Thuốc tim mạch. Renapril Tablet 5mg Viên nén - Enalapril maleate

Renapril 10mg

0
Renapril 10mg - SĐK VN-18124-14 - Thuốc tim mạch. Renapril 10mg Viên nén - Enalapril maleat 10 mg

Renapril 5mg

0
Renapril 5mg - SĐK VN-18125-14 - Thuốc tim mạch. Renapril 5mg Viên nén - Enalapril maleat 5 mg

Corosan

0
Corosan - SĐK VN-19595-16 - Thuốc tim mạch. Corosan Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Iprestan 150mg

0
Iprestan 150mg - SĐK VN-21977-19 - Thuốc tim mạch. Iprestan 150mg Viên nén bao phim - Irbesartan 150mg