Danh sách

Fungolon

0
Fungolon - SĐK VN-5387-01 - Khoáng chất và Vitamin. Fungolon Viên nang - Fluconazole

Cefazolin Actavis

0
Cefazolin Actavis - SĐK VN-10713-10 - Thuốc khác. Cefazolin Actavis Bột pha tiêm - Cefazoline Sodium

Cefazolin Actavis

0
Cefazolin Actavis - SĐK VN-10712-10 - Thuốc khác. Cefazolin Actavis Bột pha tiêm - Cefazolin Sodium

Tobrin

0
Tobrin - SĐK VN-8896-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrin Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin

Hydrocortison cum chloramphenicol

0
Hydrocortison cum chloramphenicol - SĐK VN-8364-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Hydrocortison cum chloramphenicol Hỗn dịch thuốc nhỏ mắt - Hydrocortisone, Chloramphenicol

Gentamicin eye ointment

0
Gentamicin eye ointment - SĐK VN-8363-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Gentamicin eye ointment Thuốc mỡ tra mắt - Gentamicin

Dex Tobrin eye drop

0
Dex Tobrin eye drop - SĐK VN-8895-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dex Tobrin eye drop Hỗn dịch nhỏ mắt - Tobramycin, Dexamethasone

Dex-Tobrin eye drops, suspension 5ml

0
Dex-Tobrin eye drops, suspension 5ml - SĐK VN-3835-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dex-Tobrin eye drops, suspension 5ml Hỗn dịch nhỏ mắt - Tobramycin, Dexamethasone
Thuốc Tobrin - SĐK VN-10714-10

Tobrin

0
Tobrin - SĐK VN-10714-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrin Dung dịch nhỏ măt - Tobramycin sulfate

Dex-Tobrin

0
Dex-Tobrin - SĐK VN-16553-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dex-Tobrin Hỗn dịch nhỏ mắt - Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfate) 3mg/1ml; Dexamethasone 1mg/1ml