Danh sách

Oxynorm 20mg

0
Oxynorm 20mg - SĐK VN2-535-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oxynorm 20mg Viên nang cứng - Oxycodon hydroclorid 20mg tương đương Oxycodon 18mg

Oxynorm 5mg

0
Oxynorm 5mg - SĐK VN2-536-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oxynorm 5mg Viên nang cứng - Oxycodon hydroclorid 5mg tương đương Oxycodon 4,5mg

Oxynorm 10mg

0
Oxynorm 10mg - SĐK VN2-534-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oxynorm 10mg Viên nang cứng - Oxycodon hydroclorid 10mg tương đương Oxycodon 9mg

MS Contin 30mg

0
MS Contin 30mg - SĐK VN-21319-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. MS Contin 30mg Viên nén phóng thích kéo dài - Morphin Sulfat 30mg

MS Contin 10mg

0
MS Contin 10mg - SĐK VN-21318-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. MS Contin 10mg Viên nén phóng thích kéo dài - Morphin Sulfat 10mg

OxyNeo 5mg

0
OxyNeo 5mg - SĐK VN2-536-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyNeo 5mg Viên nang - Oxycodone hydrochloride 5mg

Targin PR Tablet 5/ 2.5mg

0
Targin PR Tablet 5/ 2.5mg - SĐK VN2-514-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Targin PR Tablet 5/ 2.5mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl 5mg; Naloxon HCl 2.5mg

Targin PR Tablet 20/ 10mg

0
Targin PR Tablet 20/ 10mg - SĐK VN2-513-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Targin PR Tablet 20/ 10mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl 20mg; Naloxon HCl 10mg

Targin PR Tablet 10/ 5mg

0
Targin PR Tablet 10/ 5mg - SĐK VN2-512-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Targin PR Tablet 10/ 5mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl 10mg; Naloxon HCl 5mg

Targin 40/ 20mg

0
Targin 40/ 20mg - SĐK VN2-511-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Targin 40/ 20mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl 40mg; Naloxon HCl 20mg