Danh sách

Sifilden

0
Sifilden - SĐK VN-11809-11 - Thuốc khác. Sifilden Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Lifazole

0
Lifazole - SĐK VN-19106-15 - Thuốc khác. Lifazole Viên nén - FIuconazol 150mg

Pacifdine

0
Pacifdine - SĐK VN-22430-19 - Thuốc khác. Pacifdine Viên nén - Loratadin 10mg

Nazep 40

0
Nazep 40 - SĐK VN-7608-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Nazep 40 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole sodium sesquihydrate

Sagaform

0
Sagaform - SĐK VN-11816-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sagaform Viên nang cứng - Orlistat
Thuốc Zolbera 20 - SĐK VN-18872-15

Zolbera 20

0
Zolbera 20 - SĐK VN-18872-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Zolbera 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Atop 20

0
Atop 20 - SĐK VN-5273-10 - Thuốc tim mạch. Atop 20 Vieen nén bao phim - Atorvastatin calcium

Atop 10

0
Atop 10 - SĐK VN-5272-10 - Thuốc tim mạch. Atop 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Losap 50

0
Losap 50 - SĐK VN-7607-09 - Thuốc tim mạch. Losap 50 Viên nén bao phim - Losartan Postassium

Losap 25

0
Losap 25 - SĐK VN-7606-09 - Thuốc tim mạch. Losap 25 Viên nén bao phim - Losartan Postassium