Danh sách

Opcon-A

0
Opcon-A - SĐK VN-11094-10 - Thuốc khác. Opcon-A Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Naphazoline HCl, Pheniramine maleate

Besivance

0
Besivance - SĐK VN1-686-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Besivance Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng - Besifloxacin

Besivance

0
Besivance - SĐK VN2-202-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Besivance Hỗn dịch nhỏ mắt - Besifloxacin (dưới dạng Besifloxacin hydrochloride) 6,06mg/1ml

Bausch & Lomb Computer Eyes Drops

0
Bausch & Lomb Computer Eyes Drops - SĐK VN-0430-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bausch & Lomb Computer Eyes Drops Dung dịch nhỏ mắt-1% - Glycerin

Bausch & Lomb Moisture Eyes

0
Bausch & Lomb Moisture Eyes - SĐK VN-10193-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bausch & Lomb Moisture Eyes Dung dịch nhỏ mắt - Glycerin, Propylene glycol

Lotemax

0
Lotemax - SĐK VN-7218-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lotemax Hỗn dịch thuốc nhỏ mắt vô trùng - Loteprednol etabonate

Alrex

0
Alrex - SĐK VN-7217-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Alrex Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng - Loteprednol etabonate

Bausch & Lomb Computer Eyes Drops

0
Bausch & Lomb Computer Eyes Drops - SĐK VN-11901-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bausch & Lomb Computer Eyes Drops Dung dịch nhỏ măt - Glycerin

Besivance

0
Besivance - SĐK VN-20774-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Besivance Hỗn dịch nhỏ mắt - Besifloxacin (dưới dạng besifloxacin hydroclorid) 0,6% (kl/tt)
Thuốc Opcon A - SĐK VN-10194-05

Opcon A

0
Opcon A - SĐK VN-10194-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Opcon A Thuốc nhỏ mắt - Naphazoline, Pheniramine