Danh sách

Human Albumin 25% Immuno

0
Human Albumin 25% Immuno - SĐK VN-2600-07 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 25% Immuno Dung dịch tiêm truyền-25% - Human albumin

Human Albumin 20% Immuno

0
Human Albumin 20% Immuno - SĐK VN-2599-07 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 20% Immuno Dung dịch tiêm truyền-20% - Human albumin

Human Albumin 200g/l Baxter

0
Human Albumin 200g/l Baxter - SĐK VN-5209-09 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Human Albumin 200g/l Baxter Dung dịch tiêm truyền 20% - Human Albumin

Human Albumin 250g/l Baxter

0
Human Albumin 250g/l Baxter - SĐK VN-5210-08 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Human Albumin 250g/l Baxter Dung dịch tiêm truyền 25% - Human Albumin
Thuốc Stelara - SĐK QLSP-H02984-16

Stelara

0
Stelara - SĐK QLSP-H02984-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Stelara Dung dịch tiêm - Ustekinumab 45mg/0.5ml