Danh sách

Hemofil M

0
Hemofil M - SĐK VN-6924-08 - Thuốc khác. Hemofil M Bột đông khô pha tiêm - Antihemophilic Factor (AHF) (Human) (Yếu tố VIII người)

Hemofil M

0
Hemofil M - SĐK VN-6925-08 - Thuốc khác. Hemofil M Bột đông khô pha tiêm - Antihemophilic Factor (AHF) (Human) (Yếu tố VIII người); Albumin (Human); Polyethylene glycol 3350; Histidine; Glycine