Danh sách

Metronidazole

0
Metronidazole - SĐK VN-0746-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole Dung dịch tiêm-5mg/ml - Metronidazole

Metronidazole

0
Metronidazole - SĐK VN-0746-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole Dung dịch tiêm-5mg/ml - Metronidazole

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VN-0745-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Dung dịch tiêm-2mg/ml - Ciprofloxacin