Danh sách

OliClinomel N4-550 E

0
OliClinomel N4-550 E - SĐK VN-5003-10 - Thuốc khác. OliClinomel N4-550 E Nhũ dịch truyền - Lipids, Aminoacids, Glucose

OliClinomel N7-1000 E

0
OliClinomel N7-1000 E - SĐK VN-5004-10 - Thuốc khác. OliClinomel N7-1000 E Nhũ dịch truyền - Lipids, Aminoacids, Glucose

Clinoleic 20%

0
Clinoleic 20% - SĐK VN-6926-08 - Thuốc khác. Clinoleic 20% Nhũ tương để tiêm truyền - Mixture of refined olive oil and refined soya bean oil

Clinoleic 20%

0
Clinoleic 20% - SĐK VN-18163-14 - Thuốc khác. Clinoleic 20% Nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch - Hỗn hợp dầu oliu tinh khiết (khoảng 80%) và dầu đậu nành tinh khiết (khoảng 20%) 20mg/100ml

Clinoleic 20%

0
Clinoleic 20% - SĐK VN-18164-14 - Thuốc khác. Clinoleic 20% Nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch - Hỗn hợp dầu oliu tinh khiết (khoảng 80%) và dầu đậu nành tinh khiết (khoảng 20%) 20mg/100ml

OliClinomel N4-550 E

0
OliClinomel N4-550 E - SĐK VN-18815-15 - Thuốc khác. OliClinomel N4-550 E Nhũ dịch truyền tĩnh mạch - Nhũ dịch lipid 10%; Dung dịch amino acid 5,5%; Dung dịch glucose 20%

OliClinomel N7-1000 E

0
OliClinomel N7-1000 E - SĐK VN-18816-15 - Thuốc khác. OliClinomel N7-1000 E Nhũ dịch truyền tĩnh mạch - Nhũ dịch lipid 20%; Dung dịch amino acid 10%; Dung dịch glucose 40%

Olimel N7E

0
Olimel N7E - SĐK VN2-646-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Olimel N7E Nhũ dịch truyền tĩnh mạch - 1000 ml nhũ dịch chứa Alanine 6,41g; Arginine 4,34g; Aspartic acid 1,28g; Glutamic acid 2,21g; Glycine 3,07g; Histidine 2,64g; Isoleucine 2,21g; Leucine 3,07g; Lysine (dưới dạng Lysine acetate) 3,48g; Methionine 2,21g; Phenylalanine 3,07g; Proline 2,64g;

Olimel N9E

0
Olimel N9E - SĐK VN2-523-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Olimel N9E Nhũ dịch truyền tĩnh mạch - 1000 ml nhũ dịch chứa Alanine 8,24g; Arginine 5,58g; Aspartic acid 1,65g; Glutamic acid 2,84g; Glycine 3,95g; Histidine 3,4g; Isoleucine 2,84g; Leucine 3,95g; Lysine (dưới dạng Lysine acetate) 4,48g; Methionine 2,84g; Phenylalanine 3,95g; Proline 3,4g; S

Paracetamol-Bivid

0
Paracetamol-Bivid - SĐK VN-16186-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol-Bivid Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 1g/100ml