Danh sách

Ciprobay 750mg

0
Ciprobay 750mg - SĐK VN-5390-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobay 750mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Ciprobay 200mg/100ml

0
Ciprobay 200mg/100ml - SĐK VN-5391-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobay 200mg/100ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin

Ciprobay 250mg

0
Ciprobay 250mg - SĐK VN-5388-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobay 250mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Levitra ODT

0
Levitra ODT - SĐK VN2-107-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra ODT Viên nén tan trong miệng - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil HCl trihydrate) 10mg

Glucobay 100

0
Glucobay 100 - SĐK VN-9800-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 100 Viên nén bao phim - Acarbose

Glucobay 50

0
Glucobay 50 - SĐK VN-9801-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 50 Viên nén bao phim - Acarbose

Gyno Canesten 3

0
Gyno Canesten 3 - SĐK VN-5762-01 - Thuốc phụ khoa. Gyno Canesten 3 Viên đặt âm đạo - Clotrimazole

Gyno Canesten 1

0
Gyno Canesten 1 - SĐK VN-5761-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Gyno Canesten 1 Kem âm đạo - Clotrimazole

Xarelto

0
Xarelto - SĐK VN2-57-13 - Thuốc tim mạch. Xarelto Viên nén bao phim - Rivaroxaban 15mg

Xarelto

0
Xarelto - SĐK VN2-58-13 - Thuốc tim mạch. Xarelto Viên nén bao phim - Rivaroxaban 20mg