Danh sách

Levitra

0
Levitra - SĐK VN-17262-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 5mg

Levitra

0
Levitra - SĐK VN-17842-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 20mg

Levitra ODT

0
Levitra ODT - SĐK VN-19388-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra ODT viên nén tan trong miệng - Vardenafil 10mg
Thuốc Levitra - SĐK VN-17841-14

Levitra

0
Levitra - SĐK VN-17841-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra Viên nén bao phim - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil hydrochloride trihydrate) 10mg
Thuốc Glucobay 50mg - SĐK VN-20231-17

Glucobay 50mg

0
Glucobay 50mg - SĐK VN-20231-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 50mg Viên nén - Acarbose 50mg
Thuốc Glucobay 100mg - SĐK VN-20230-17

Glucobay 100mg

0
Glucobay 100mg - SĐK VN-20230-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 100mg Viên nén - Acarbose 100mg
Thuốc Canesten - SĐK VN-21367-18

Canesten

0
Canesten - SĐK VN-21367-18 - Thuốc phụ khoa. Canesten Viên đặt âm đạo - Clotrimazol 500mg

Ilomedin 20

0
Ilomedin 20 - SĐK VN-19390-15 - Thuốc khác. Ilomedin 20 Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền - Iloprost (dưới dạng Iloprost trometamol) 20 mcg/ml

Gadovist

0
Gadovist - SĐK VN-22297-19 - Thuốc dùng chẩn đoán. Gadovist Dung dịch tiêm - Gadobutrol 604,72mg tương đương lmmol/ml
Thuốc Primovist - SĐK VN-21368-18

Primovist

0
Primovist - SĐK VN-21368-18 - Thuốc dùng chẩn đoán. Primovist Dung dịch tiêm - Mỗi ml chứa Gadoxetate disodium 0,25mmol tương đương 181,43mg