Danh sách

Yaz

0
Yaz - SĐK VN-21181-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yaz Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Drospirenone 3,0mg; Ethinylestradiol 0,02mg

Qlaira

0
Qlaira - SĐK VN2-437-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Qlaira viên nén bao phim - 2 viên nén vàng thẫm, mỗi viên chứa estradiol valerate 3 mg; 5 viên nén đỏvừa, mỗi viên chứa estradiol valerate 2mg và dienogest 2 mg; 17 viên nén màu vàng nhạt, mỗi viên chứa 2 mg estradiol valerate

Diane-35

0
Diane-35 - SĐK VN-18817-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diane-35 Viên nén bao đường - Cyproterone acetate 2mg;Ethinylestradiol 0,035mg

Angeliq

0
Angeliq - SĐK VN-19015-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Angeliq Viên nén bao phim - Estradiol 1mg; Drospirenone 2mg

Qlaira

0
Qlaira - SĐK VN2-47-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Qlaira Viên nén bao phim - Viên vàng thẫm (Estradiol valerate 3mg); Viên đỏ vừa (Estradiol valerate 2mg + Dienogest 2mg); Viên vàng nhạt (Estradiol valerate 2mg + Dienogest 3mg); Viên đỏ thẫm (Estradiol valerate 1mg); Viên màu trắng (không chứa hormon)
Thuốc Visanne 2mg tablets - SĐK VN2-588-17

Visanne 2mg tablets

0
Visanne 2mg tablets - SĐK VN2-588-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Visanne 2mg tablets Viên nén - Dienogest 2mg
Thuốc Yasmin - SĐK VN-20388-17

Yasmin

0
Yasmin - SĐK VN-20388-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yasmin Viên nén bao phim - Drospirenon 3,0mg; Ethinylestradiol 0,03mg
Thuốc Primolut N - SĐK VN-19016-15

Primolut N

0
Primolut N - SĐK VN-19016-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Primolut N Viên nén - Norethisterone 5mg
Thuốc Cyclo-Progynova - SĐK VN-21681-19

Cyclo-Progynova

0
Cyclo-Progynova - SĐK VN-21681-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cyclo-Progynova Viên nén bao đường - Mỗi viên màu trắng chứa Estradiol valerate 2mg; Mỗi viên màu nâu nhạt chứa Estradiol valerate 2mg; Norgestrel 0,5mg

Androcur

0
Androcur - SĐK VN-19564-16 - Thuốc khác. Androcur Viên nén - Cyproterone acetate 50 mg