Danh sách

Creao Inj

0
Creao Inj - SĐK VN-21439-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Creao Inj Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolon (dưới dạng methylprednisolon sodium succinat) 40mg

Viên nén Hychodin 2,5mg

0
Viên nén Hychodin 2,5mg - SĐK VN-13139-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Hychodin 2,5mg Viên nén bao phim - Metformin HCl, Glibenclamide

Hychodin

0
Hychodin - SĐK VN-11886-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hychodin Viên nén bao phim - Glibenclamide, Metformin HCl

Kemal

0
Kemal - SĐK VN-7192-08 - Thuốc khác. Kemal Dung dịch tiêm - Naloxone HCl

Kemal

0
Kemal - SĐK VN-7191-08 - Thuốc khác. Kemal Dung dịch tiêm - Naloxone HCL

Kemal inj.

0
Kemal inj. - SĐK VN-18053-14 - Thuốc khác. Kemal inj. Dung dịch tiêm - Naloxone hydrochloride 0,4mg/ml

Buluking Inj

0
Buluking Inj - SĐK VN-6617-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Buluking Inj Thuốc tiêm - L-ornithin L-aspartat

Moktin Injection

0
Moktin Injection - SĐK VN-16778-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Moktin Injection Dung dịch tiêm - Ranitidine (dưới dạng Ranitidine hydrochloride) 50mg/2ml

Buluking

0
Buluking - SĐK VN-18525-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Buluking Dung dịch tiêm tĩnh mạch chậm - L-Ornithine-L- Aspartate 5g/10ml

Moktin

0
Moktin - SĐK VN-4468-07 - Thuốc tim mạch. Moktin Dung dịch tiêm - Ranitidine hydrochloride