Danh sách

Kecam

0
Kecam - SĐK VN-17049-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kecam Dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/1ml

Mibrain Tab.

0
Mibrain Tab. - SĐK VN-20057-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mibrain Tab. Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Acetaminophen 325mg