Danh sách

Hyomide tablet 10mg

0
Hyomide tablet 10mg - SĐK VN-9110-09 - Thuốc khác. Hyomide tablet 10mg Viên nén bao đường -

Xelopes 40 Injection

0
Xelopes 40 Injection - SĐK VN-16228-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Xelopes 40 Injection Bột đông khô pha tiêm - Omeprazole (dưới dạng Omeprazole natri) 40mg

Atenolol Tablet

0
Atenolol Tablet - SĐK VN-4848-07 - Thuốc tim mạch. Atenolol Tablet Viên nén - Atenolol

Allopurinol Tablets 100mg

0
Allopurinol Tablets 100mg - SĐK VN-6017-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Allopurinol Tablets 100mg Viên nén - Allopurinol