Danh sách

Thuốc Tanakan - SĐK VN-16289-13

Tanakan

0
Tanakan - SĐK VN-16289-13 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Tanakan Viên nén bao phim - Ginkgo biloba extract 40mg
Thuốc Intetrix - SĐK VN-7295-03

Intetrix

0
Intetrix - SĐK VN-7295-03 - Thuốc khác. Intetrix Viên nang - Tilbroquinol, Tiliquinol, Tiliquinol (N-dodecylsulfate)

Fortrans

0
Fortrans - SĐK VN-8456-09 - Thuốc khác. Fortrans Thuốc bột pha dung dịch uống -

Smecta

0
Smecta - SĐK VN-7065-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Smecta Bột pha hỗn dịch uống - Diosmectite

Smecta

0
Smecta - SĐK VN-9460-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Smecta Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Diosmectite

Smecta hương dâu

0
Smecta hương dâu - SĐK VN-21420-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Smecta hương dâu Bột pha hỗn dịch uống - Diosmectit 3g

Fortrans

0
Fortrans - SĐK VN-8057-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Fortrans Thuốc bột pha dung dịch uống - Macrogol, sodium sulfate, sodium bicarbonate, sodium chloride, potassium chloride

Forlax 4g

0
Forlax 4g - SĐK VN-9424-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Forlax 4g Bột pha hỗn dịch uống - Macrogol

Actapulgite

0
Actapulgite - SĐK VN-5437-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Actapulgite Bột pha hỗn dịch uống - Attapulgite de Mormoiron hoạt hoá

Actapulgite 3g

0
Actapulgite 3g - SĐK VN-8900-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Actapulgite 3g Bột pha hỗn dịch uống - Attapulgite