Danh sách

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-14022-11 - Thực phẩm chức năng. Betmag Dung dịch tiêm - Gadopentetate dimeglumine

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-14022-11 - Thực phẩm chức năng. Betmag Dung dịch tiêm - Gadopentetate dimeglumine

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-10177-10 - Thuốc khác. Betmag Dung dịch thuốc tiêm - Gadopentetate dimeglumin

Befind

0
Befind - SĐK VN-13093-11 - Thuốc khác. Befind Dung dịch truyền - Iohexol

Befind

0
Befind - SĐK VN-14953-12 - Thuốc dùng chẩn đoán. Befind Dung dịch truyền - Iohexol