Danh sách

Gentef 3 MIU Injection

0
Gentef 3 MIU Injection - SĐK VN-10478-10 - Thuốc khác. Gentef 3 MIU Injection Dung dịch tiêm đựng sẵn trong xilanh - rh Interferon alfa 2b

Avigly

0
Avigly - SĐK VN-19456-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Avigly dung dịch tiêm - 1 ống 20ml chứa Glycyrrhizin (monoammoni glycyrrhizinat) 40,0mg; L-cystein hydrochlorid 20,0mg; Glycin 400,0mg

Gentef 5 MIU Injection

0
Gentef 5 MIU Injection - SĐK VN-5571-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gentef 5 MIU Injection Dung dịch tiêm - Interferon alpha 2b