Danh sách

Gentef 3 MIU Injection

0
Gentef 3 MIU Injection - SĐK VN-10478-10 - Thuốc khác. Gentef 3 MIU Injection Dung dịch tiêm đựng sẵn trong xilanh - rh Interferon alfa 2b

Gentef 5 MIU Injection

0
Gentef 5 MIU Injection - SĐK VN-5571-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gentef 5 MIU Injection Dung dịch tiêm - Interferon alpha 2b