Danh sách

Fungizone

0
Fungizone - SĐK VN-8701-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fungizone Bột đông khô pha tiêm truyền - Amphotericin

Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP

0
Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP - SĐK VN-8063-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP

0
Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP - SĐK VN-8064-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP

0
Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP - SĐK VN-8065-09 - Thuốc khác. Methylprednisolone sodium succinate for Injection, USP Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate 622,88mg

Ciprofloxacin For Injection USP

0
Ciprofloxacin For Injection USP - SĐK VN-8563-09 - Thuốc khác. Ciprofloxacin For Injection USP Dung dịch tiêm -

Ciprofloxacin For Injection USP

0
Ciprofloxacin For Injection USP - SĐK VN-8564-09 - Thuốc khác. Ciprofloxacin For Injection USP Dung dịch tiêm -

Ondansetron Injection USP

0
Ondansetron Injection USP - SĐK VN-8067-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Ondansetron Injection USP Dung dịch tiêm - Ondansetron hydrochloride dihydrat

Dobutamine

0
Dobutamine - SĐK VN-0209-06 - Thuốc tim mạch. Dobutamine Dung dịch tiêm-250mg/20ml - Dobutamine

Caelyx

0
Caelyx - SĐK VN-1563-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Caelyx Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền-2mg Doxorubicine - Doxorubicine hydrochloride

Octreotide Acetate

0
Octreotide Acetate - SĐK VN-8066-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Octreotide Acetate Dung dịch tiêm - Octreotide acetate