Danh sách

Thuốc tiêm Metronidazole

0
Thuốc tiêm Metronidazole - SĐK VN-14375-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thuốc tiêm Metronidazole Dung dịch tiêm - Metronidazole

Thuốc tiêm Metronidazole

0
Thuốc tiêm Metronidazole - SĐK VN-14375-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thuốc tiêm Metronidazole Dung dịch tiêm - Metronidazole

Ciprofloxacin Lactate và Natri chloride

0
Ciprofloxacin Lactate và Natri chloride - SĐK VN-13882-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Lactate và Natri chloride Dung dịch truyền - Ciprofloxacin