Danh sách

Elcip-500

0
Elcip-500 - SĐK VN-2242-06 - Khoáng chất và Vitamin. Elcip-500 Viên nén-500mg Ciprofloxacin - Ciprofloxacin hydrochloride

Brovastin-20

0
Brovastin-20 - SĐK VN-4346-07 - Thuốc tim mạch. Brovastin-20 Viên nén bao phim-20mg Atorvastatin - Atorvastatin calcium

Brovastin-10

0
Brovastin-10 - SĐK VN-4345-07 - Thuốc tim mạch. Brovastin-10 Viên nén bao phim-10mg Atorvastatin - Atorvastatin calcium

Elcip-500

0
Elcip-500 - SĐK VN-2242-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Elcip-500 Viên nén-500mg Ciprofloxacin - Ciprofloxacin hydrochloride

Roxithin-150

0
Roxithin-150 - SĐK VN-4347-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Roxithin-150 Viên nén bao phim-150mg - Roxithromycin

Askarvid Tablets

0
Askarvid Tablets - SĐK VN-4344-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Askarvid Tablets Viên nén-200mg - Ofloxacin