Danh sách

Bestatin 10

0
Bestatin 10 - SĐK VN-19066-15 - Thuốc khác. Bestatin 10 Viên nén bao phim - Simvastatin 10mg

Bestatin 20

0
Bestatin 20 - SĐK VN-19067-15 - Thuốc khác. Bestatin 20 Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg

Bestatin 40

0
Bestatin 40 - SĐK VN-18849-15 - Thuốc khác. Bestatin 40 Viên nén bao phim - Simvastatin 40mg

Samarin 70

0
Samarin 70 - SĐK VN-20198-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Samarin 70 Viên nén bao phim - Silymarin 70mg

Samarin 140

0
Samarin 140 - SĐK VN-20197-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Samarin 140 Viên nén bao phim - Silymarin 140mg

Lanzaar 50

0
Lanzaar 50 - SĐK VN-18229-14 - Thuốc tim mạch. Lanzaar 50 Viên nén bao phim - Losartan kali 50mg