Danh sách

Androgel

0
Androgel - SĐK VN-20233-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Androgel Gel dùng ngoài - Mỗi gói 5g chứa Testosteron 50mg
Thuốc Progestogel 1% - SĐK VN-15147-12

Progestogel 1%

0
Progestogel 1% - SĐK VN-15147-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progestogel 1% Gel bôi ngoài da - Progesterone

Oestrogel 0.06%

0
Oestrogel 0.06% - SĐK VN-20130-16 - Thuốc khác. Oestrogel 0.06% Gel bôi da - Estradiol 0,06%