Danh sách

Nepicox

0
Nepicox - SĐK VN-10653-10 - Thuốc khác. Nepicox Bột đông khô pha tiêm - Pantoprazol Natri

Diclokey

0
Diclokey - SĐK VN-11436-10 - Thuốc khác. Diclokey Dung dịch nhỏ mắt - Diclofenac sodium

Vagap

0
Vagap - SĐK VN-12763-11 - Thuốc khác. Vagap Bột đông khô pha tiêm - Pantoprazol Natri

Sanflox

0
Sanflox - SĐK VN-19357-15 - Thuốc khác. Sanflox Dụng dịch nhỏ mắt - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate) 0,5% w/v (25mg/5ml)

Vitaprox

0
Vitaprox - SĐK VN-20939-18 - Thuốc khác. Vitaprox Bột đông khô pha tiêm - Vecuronium bromid 4mg

Tenopaze

0
Tenopaze - SĐK VN-11439-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tenopaze Dung dịch nhỏ mắt - Ofloxacin, Dexamethasone phosphat

Oflazex

0
Oflazex - SĐK VN-11437-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oflazex Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin

Dextobos

0
Dextobos - SĐK VN-13946-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dextobos Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin, Dexamethasone phosphate

Dovamed

0
Dovamed - SĐK VN-12761-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dovamed Dung dịch nhỏ mắt - Ciprofloxacin; Dexamethasone

Vatiwed

0
Vatiwed - SĐK VN-14849-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vatiwed Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfat, Dexamethasone natri phosphat