Danh sách

Klacin bid

0
Klacin bid - SĐK VN-7711-03 - Khoáng chất và Vitamin. Klacin bid Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilline, clavulanate potassium

Klacin Pediatric

0
Klacin Pediatric - SĐK VN-7712-03 - Khoáng chất và Vitamin. Klacin Pediatric Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilline, clavulanate potassium

Simegaz

0
Simegaz - SĐK VN-7442-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Simegaz Hỗn dịch uống - Simethicone

Simegaz fort

0
Simegaz fort - SĐK VN-7443-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Simegaz fort Viên nén nhai - Simethicone

Laprazol

0
Laprazol - SĐK VN-5394-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Laprazol Viên nang bao tan ở ruột - Lansoprazole

Babygaz

0
Babygaz - SĐK VN-7440-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Babygaz Hỗn dịch uống - Simethicone

Flatonbilim

0
Flatonbilim - SĐK VN-15464-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Flatonbilim viên nén bao tan trong ruột - pancreatin; hemicellulase; Ox bile; simethicone

Mefogin 40mg

0
Mefogin 40mg - SĐK VN-19992-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Mefogin 40mg Viên nén bao tan ở ruột - Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg

Trovem 10mg

0
Trovem 10mg - SĐK VN-14315-11 - Thuốc tim mạch. Trovem 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatine calci

Trovem 10mg

0
Trovem 10mg - SĐK VN-14315-11 - Thuốc tim mạch. Trovem 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatine calci