Danh sách

Tobrich

0
Tobrich - SĐK VN-8165-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrich Hỗn dịch nhỏ mắt - Tobramycin, Dexamethasone

Binexmetone Tablet

0
Binexmetone Tablet - SĐK VN-14185-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Binexmetone Tablet Viên nén bao phim - Nabumetone

Binexmetone Tablet

0
Binexmetone Tablet - SĐK VN-14185-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Binexmetone Tablet Viên nén bao phim - Nabumetone

Camrox

0
Camrox - SĐK VN-14690-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Camrox Viên nang - Meloxicam

Kosmin

0
Kosmin - SĐK VN-17131-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kosmin Viên nang cứng - Etodolac 200mg
Thuốc Stiros Tablet - SĐK VN-19309-15

Stiros Tablet

0
Stiros Tablet - SĐK VN-19309-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Stiros Tablet Viên nén bao phim - Clonixin lysinate 125mg
Thuốc Binexmetone Tab. - SĐK VN-21946-19

Binexmetone Tab.

0
Binexmetone Tab. - SĐK VN-21946-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Binexmetone Tab. Viên nén bao phim - Nabumetone 500mg