Danh sách

Yếu tố VIII đông khô loại 8Y

0
Yếu tố VIII đông khô loại 8Y - SĐK VN-5212-10 - Thuốc khác. Yếu tố VIII đông khô loại 8Y Bột đông khô pha tiêm - Freeze-dried human coagulation Factor VIII

Zenalb 20

0
Zenalb 20 - SĐK VN-16189-13 - Thuốc khác. Zenalb 20 Dung dịch tiêm - Human Albumin 20% kl/tt (10g/50ml)

Zenalb 4.5

0
Zenalb 4.5 - SĐK VN-17689-14 - Thuốc khác. Zenalb 4.5 Dung dịch tiêm truyền - Human Albumin 4,5% kl/tt (2,25g/50ml)

Replenine-VF

0
Replenine-VF - SĐK QLSP-905-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Replenine-VF Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Yếu tố đông máu IX-500 IU