Danh sách

Hepadial

0
Hepadial - SĐK VN-7863-09 - Thuốc khác. Hepadial Viên nén bao - Magne dimecrotat

Otipax

0
Otipax - SĐK VN-7864-09 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Otipax Dung dịch nhỏ tai - Phenazone; Lidocaine HCl
Thuốc Otipax - SĐK VN-18468-14

Otipax

0
Otipax - SĐK VN-18468-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Otipax Dung dịch nhỏ tai - Phenazone 4g/100g (4%); Lidocaine hydrochloride 1g/100g (1%)

Bioflora 200mg

0
Bioflora 200mg - SĐK VN-4110-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Bioflora 200mg Viên nang - Saccharomyces boulardii đông khô

Bioflora 100mg

0
Bioflora 100mg - SĐK VN-4109-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Bioflora 100mg Thuốc bột - Saccharomyces boulardii đông khô

Bioflora 200mg

0
Bioflora 200mg - SĐK VN-16393-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Bioflora 200mg Viên nang cứng - Saccharomyces boulardii 200mg
Thuốc Bioflora 100mg - SĐK VN-16392-13

Bioflora 100mg

0
Bioflora 100mg - SĐK VN-16392-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Bioflora 100mg Bột pha hỗn dịch uống - Saccharomyces boulardii 100mg
Thuốc Stresam - SĐK VN-13888-11

Stresam

0
Stresam - SĐK VN-13888-11 - Thuốc hướng tâm thần. Stresam Viên nang - Etifoxine Hydrochloride

Stresam

0
Stresam - SĐK VN-21988-19 - Thuốc hướng tâm thần. Stresam Viên nang cứng - Etifoxin hydroclorid 50mg
Thuốc Stresam - SĐK VN-1543-06

Stresam

0
Stresam - SĐK VN-1543-06 - Thuốc hướng tâm thần. Stresam Viên nang - Etifoxine hydrochloride