Danh sách

Rosutrox

0
Rosutrox - SĐK VN-20451-17 - Thuốc tim mạch. Rosutrox Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 20mg
Thuốc Rosutrox - SĐK VN-20450-17

Rosutrox

0
Rosutrox - SĐK VN-20450-17 - Thuốc tim mạch. Rosutrox Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 10mg

Zyx, film-coated tablets

0
Zyx, film-coated tablets - SĐK VN-20991-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyx, film-coated tablets Viên nén bao phim - Levocetirizin dihydrochlorid 5mg