Danh sách

Fungata

0
Fungata - SĐK VN-5110-10 - Khoáng chất và Vitamin. Fungata Viên nang cứng - Fluconazole

Biometfor 850

0
Biometfor 850 - SĐK VN-13049-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Biometfor 850 Viên nén bao phim - Metformin HCl

Formet 500

0
Formet 500 - SĐK VN-5245-10 - Thuốc khác. Formet 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl

Perilac Tab

0
Perilac Tab - SĐK VN-9142-09 - Thuốc khác. Perilac Tab Viên nén bao phim -

Glucostat

0
Glucostat - SĐK VN-8613-09 - Thuốc khác. Glucostat Viên nén -

Biocid

0
Biocid - SĐK VN-9140-09 - Thuốc khác. Biocid Viên nén -

Biovit-M

0
Biovit-M - SĐK VN-9141-09 - Thuốc khác. Biovit-M Viên nén bao phim -

Azole

0
Azole - SĐK VN-8612-09 - Thuốc khác. Azole Viên nén nhai -

Biocid-MH

0
Biocid-MH - SĐK VN-10021-10 - Thuốc khác. Biocid-MH Hỗn dịch - Gel Nhôm hydroxyd, bột nhão Magnesi hydroxide

Perilac 30

0
Perilac 30 - SĐK VN-13050-11 - Thuốc khác. Perilac 30 dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamine