Danh sách

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

0
Human Albumin 5% Biotest Isotonic - SĐK VN-6804-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 5% Biotest Isotonic Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

0
Human Albumin 5% Biotest Isotonic - SĐK VN-6804-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 5% Biotest Isotonic Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Human Albumin 20 % Biotest low salt content

0
Human Albumin 20 % Biotest low salt content - SĐK VN-6803-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 20 % Biotest low salt content Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Biseko

0
Biseko - SĐK VN-0802-06 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Biseko Dung dịch tiêm truyền-50g/l - Protein huyết tương người, Albumin, Các Immunoglobulin G.A.M

Human Albumin 20% Biotest

0
Human Albumin 20% Biotest - SĐK VN-5386-08 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Human Albumin 20% Biotest Dung dịch truyền tĩnh mạch - Human Albumin
Thuốc Haemoctin SDH 250 - SĐK QLSP-858-15

Haemoctin SDH 250

0
Haemoctin SDH 250 - SĐK QLSP-858-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Haemoctin SDH 250 Bộ đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Yếu tố đông máu VIII của người; Lọ thuốc bột chứa 250IU yếu tố đông máu số VIII tương đương 50 IU/ml sau khi pha
Thuốc Haemoctin SDH 500 - SĐK QLSP-859-15

Haemoctin SDH 500

0
Haemoctin SDH 500 - SĐK QLSP-859-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Haemoctin SDH 500 Bộ đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Yếu tố đông máu VIII của người; Lọ thuốc bột chứa 500IU yếu tố đông máu số VIII tương đương 50 IU/ml sau khi pha

Biseko

0
Biseko - SĐK VN-13034-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Biseko Dung dịch tiêm truyền - Albumin, Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M
Thuốc Intratect - SĐK QLSP-0802-14

Intratect

0
Intratect - SĐK QLSP-0802-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Intratect Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Globulin miễn dịch người trong đó có chứa ít nhất 96% IgG - 50g/l

Pentaglobin

0
Pentaglobin - SĐK QLSP-0803-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Pentaglobin Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch