Danh sách

Scilin M 30 (30/70)

0
Scilin M 30 (30/70) - SĐK VN-7790-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin M 30 (30/70) Hỗn dịch tiêm - Insulin

Scilin M 30 (30/70)

0
Scilin M 30 (30/70) - SĐK VN-7791-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin M 30 (30/70) Hỗn dịch tiêm - Insulin

Scilin N

0
Scilin N - SĐK VN-7792-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin N Hỗn dịch tiêm - Insulin

Scilin R

0
Scilin R - SĐK VN-8065-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin R Dung dịch tiêm - Insulin
Thuốc Scilin N - SĐK QLSP-850-15

Scilin N

0
Scilin N - SĐK QLSP-850-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin N Hỗn dịch tiêm - Isophane human insulin 100 IU/ml

Scilin M 30 (30/70)

0
Scilin M 30 (30/70) - SĐK QLSP-895-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin M 30 (30/70) Hỗn dịch tiêm - Recombinant human insulin - 100 IU/ml (30% solube insulin & 70% isophane insulin)

Biodacyna

0
Biodacyna - SĐK VN-7346-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biodacyna Dung dịch tiêm - Amikacin
Thuốc Biofazolin - SĐK VN-10092-05

Biofazolin

0
Biofazolin - SĐK VN-10092-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biofazolin Bột pha dung dịch tiêm - Cefazoline
Thuốc Bio-Taksym - SĐK VN-14769-12

Bio-Taksym

0
Bio-Taksym - SĐK VN-1745-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bio-Taksym Bột pha tiêm - Cefotaxime sodium 1g
Thuốc Bio-Taksym - SĐK VN-14769-12

Bio-Taksym

0
Bio-Taksym - SĐK VN-14769-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bio-Taksym Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium