Danh sách

Scilin R

0
Scilin R - SĐK VN-13719-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin R thuốc tiêm - Recombinant human insulin

Scilin R

0
Scilin R - SĐK VN-15920-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Scilin R Thuốc tiêm - Recombinant human insulin

Biofazolin

0
Biofazolin - SĐK VN-10782-10 - Thuốc khác. Biofazolin Bột pha tiêm - Cefazolin Sodium

Biocetum

0
Biocetum - SĐK VN-3954-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biocetum Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Biodacyna 250mg/ml

0
Biodacyna 250mg/ml - SĐK VN-6087-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biodacyna 250mg/ml Dung dịch tiêm - Amikacin sulfate

Bio-dacef

0
Bio-dacef - SĐK VN-8460-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bio-dacef Viên nén bao phim - Cefuroxime

Biodacyna

0
Biodacyna - SĐK VN-8461-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biodacyna Dung dịch tiêm - Amikacin

Biofumoksym

0
Biofumoksym - SĐK VN-8462-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biofumoksym Bột pha tiêm - Cefuroxim

Biofumoksym

0
Biofumoksym - SĐK VN-8463-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biofumoksym Bột pha tiêm - Cefuroxim