Danh sách

Vigirmazone 200

0
Vigirmazone 200 - SĐK VN-17649-14 - Thuốc phụ khoa. Vigirmazone 200 Viên đặt âm đạo - Clotrimazol 200mg

Vigirmazone 500

0
Vigirmazone 500 - SĐK VN-17650-14 - Thuốc phụ khoa. Vigirmazone 500 Viên đặt âm đạo - Clotrimazol 500mg
Thuốc Invel - SĐK VN-21622-18

Invel

0
Invel - SĐK VN-21622-18 - Thuốc phụ khoa. Invel Viên đặt âm đạo - Mỗi viên chứa Metronidazol 500mg; Miconazol nitrat 100mg

Ecozole

0
Ecozole - SĐK VN-5084-10 - Thuốc khác. Ecozole Viên đạn đặt âm đạo - Econazole nitrate BP

Anodone-30

0
Anodone-30 - SĐK VN-9495-10 - Thuốc khác. Anodone-30 Viên đạn đặt hậu môn - Domperidone 30mg, Polyethylene Glycol 1500BP 1054.3mg, Polyethylene Glycol 6000BP 60mg

Lofnac 100

0
Lofnac 100 - SĐK VN-9961-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lofnac 100 Viên đạn đặt hậu môn - Diclofenac Sodium

Infa-Ralgan 80mg

0
Infa-Ralgan 80mg - SĐK VN-5087-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Infa-Ralgan 80mg Viên đạn đặt âm đạo - Acetaminophen USP

Infa-Ralgan 150

0
Infa-Ralgan 150 - SĐK VN-5085-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Infa-Ralgan 150 Viên đạn đặt hậu môn - Acetaminophen USP

Infa-Ralgan 300

0
Infa-Ralgan 300 - SĐK VN-5086-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Infa-Ralgan 300 Viên đạn đặt hậu môn - Acetaminophen USP