Danh sách

Bluecose

0
Bluecose - SĐK VN-20393-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bluecose Viên nén - Acarbose 100mg

Haepril Forte

0
Haepril Forte - SĐK VN-21369-18 - Thuốc khác. Haepril Forte Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 20mg

Bluti

0
Bluti - SĐK VN-12730-11 - Thuốc khác. Bluti Viên nén bao phim - Ticlopidine hydrochloride

Haepril

0
Haepril - SĐK VN-21215-18 - Thuốc tim mạch. Haepril Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 5mg

Bluepine

0
Bluepine - SĐK VN-11129-10 - Thuốc tim mạch. Bluepine Viên nén - Amlodipin

Pukas

0
Pukas - SĐK VN-11742-11 - Thuốc tim mạch. Pukas Viên nén bao phim - Trimetazidine

Bloza

0
Bloza - SĐK VN-11918-11 - Thuốc tim mạch. Bloza Viên nén bao phim - Losartan kali

Bloci 750

0
Bloci 750 - SĐK VN-20916-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bloci 750 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 750mg
Thuốc Bloci - SĐK VN-11672-11

Bloci

0
Bloci - SĐK VN-11672-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bloci Viên nén bao phim - Ciprofloxacin HCL
Thuốc Bluemoxi - SĐK VN-21370-18

Bluemoxi

0
Bluemoxi - SĐK VN-21370-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bluemoxi Viên nén bao phim - Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin HCl) 400mg