Danh sách

Thuốc Bisolvon - SĐK VN-4740-07

Bisolvon

0
Bisolvon - SĐK VN-4740-07 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Bisolvon Viên nén - Bromhexine hydrochloride 8mg
Thuốc Mucosolvan - SĐK VN-5219-08

Mucosolvan

0
Mucosolvan - SĐK VN-5219-08 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Mucosolvan Viên nén - Ambroxol Hydrochloride

Lysopaine

0
Lysopaine - SĐK VN-1615-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lysopaine Viên ngậm - Cetylpyridinium Chloride, Lysozyme hydrochloride