Danh sách

Buscopan

0
Buscopan - SĐK VN-6455-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Buscopan Viên nén - Hyoscine N-Butyl Bromide

Pradaxa

0
Pradaxa - SĐK VN1-618-12 - Thuốc tim mạch. Pradaxa Viên nang cứng - Dabigatran etexilate mesilate

Pradaxa

0
Pradaxa - SĐK VN1-619-12 - Thuốc tim mạch. Pradaxa Viên nang cứng - Dabigatran etexilate mesilate