Danh sách

Actilyse

0
Actilyse - SĐK VN1-193-09 - Thuốc khác. Actilyse Bột đông khô pha tiêm truyền -

Actilyse

0
Actilyse - SĐK VN1-192-09 - Thuốc khác. Actilyse Bột đông khô pha tiêm truyền -

Pradaxa

0
Pradaxa - SĐK VN1-645-12 - Thuốc tim mạch. Pradaxa Viên nang - Dabigatran etexilate mesilate

Micardis

0
Micardis - SĐK VN-5023-10 - Thuốc tim mạch. Micardis Viên nén - Telmisartan

Micardis Plus

0
Micardis Plus - SĐK VN-7298-03 - Thuốc tim mạch. Micardis Plus Viên nén - Telmisartan

Micardis Plus

0
Micardis Plus - SĐK VN-7299-03 - Thuốc tim mạch. Micardis Plus Viên nén - Telmisartan

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-7068-02 - Thuốc tim mạch. Metalyse Bột đông khô pha tiêm truyền - Tenecteplase

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-7069-02 - Thuốc tim mạch. Metalyse Bột đông khô pha tiêm truyền - Tenecteplase

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-7070-02 - Thuốc tim mạch. Metalyse Bột đông khô pha tiêm truyền - Tenecteplase

Micardis

0
Micardis - SĐK VN-8915-04 - Thuốc tim mạch. Micardis Viên nén - Telmisartan