Danh sách

Aggrenox

0
Aggrenox - SĐK VN-15235-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aggrenox Viên nang giải phóng kéo dài - Dipyridamole; Acetylsalicylic acid

Mobic

0
Mobic - SĐK VN-16961-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic Viên nén không bao - Meloxicam 15mg

Mobic

0
Mobic - SĐK VN-16962-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic Viên nén không bao - Meloxicam 7,5mg

Enbrel

0
Enbrel - SĐK VN-18950-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Enbrel Bột đông khô pha tiêm - Etanercept 25mg
Thuốc Mobic 15mg - SĐK VN-6785-02

Mobic 15mg

0
Mobic 15mg - SĐK VN-6785-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic 15mg Viên nén - Meloxicam