Danh sách

Trajenta

0
Trajenta - SĐK VN1-748-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta Viên bao phim - Linagliptin

Jardiance

0
Jardiance - SĐK VN2-606-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Jardiance Viên bao phim - Empagliflozin 25mg
Thuốc Jardiance - SĐK VN2-605-17

Jardiance

0
Jardiance - SĐK VN2-605-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Jardiance Viên bao phim - Empagliflozin 10mg
Thuốc Trajenta duo - SĐK VN3-4-16

Trajenta duo

0
Trajenta duo - SĐK VN3-4-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta duo Viên bao phim - Linagliptin 2,5 mg; Metformin hydrochloride 1000 mg
Thuốc Trajenta - SĐK VN-17273-13

Trajenta

0
Trajenta - SĐK VN-17273-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta Viên bao phim - Linagliptin 5mg

Trajenta duo

0
Trajenta duo - SĐK VN3-5-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta duo Viên bao phim - Linagliptin 2,5 mg; Metformin hydrochloride 500 mg

Trajenta duo

0
Trajenta duo - SĐK VN2-498-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta duo Viên bao phim - Linagliptin 2,5 mg; Metformin hydrochloride 850 mg

Viramune XR

0
Viramune XR - SĐK VN2-108-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viramune XR Viên nén giải phóng chậm - Nevirapine 400mg

Viramune

0
Viramune - SĐK VN-5864-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viramune Hỗn dịch uống - Nevirapine

Viramune

0
Viramune - SĐK VN-17274-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viramune Hỗn dịch uống - Nevirapine 50mg/5ml