Danh sách

Kanamycin acid Sulfate for injection

0
Kanamycin acid Sulfate for injection - SĐK VN-1389-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kanamycin acid Sulfate for injection Bột pha tiêm-1g Kanamycin - Kanamycin acid sulfate

Fimaconazol

0
Fimaconazol - SĐK VN-2127-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fimaconazol Viên nang-150mg - Fluconazole

Ficyc 200

0
Ficyc 200 - SĐK VN-1386-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ficyc 200 Viên nén-200mg - Acyclovir

Cein

0
Cein - SĐK VN-1385-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cein Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml - Cefadroxil

Hybru

0
Hybru - SĐK VN-3403-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hybru Bột pha tiêm-100mg Hydrocortisone - Hydrocortisone sodium succinate

Rabeolone

0
Rabeolone - SĐK VN-5244-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rabeolone Hỗn dịch tiêm - Triamcinolone acetonid

Triamcinolone tablets

0
Triamcinolone tablets - SĐK VN-14950-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinolone tablets Viên nén - Triamcinolone

Hybru

0
Hybru - SĐK VN-17185-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hybru Bột pha tiêm - Hydrocortison (dưới dạng Hydrocortison sodium succinat) 100mg
Thuốc Metasone - SĐK VN-16595-13

Metasone

0
Metasone - SĐK VN-16595-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metasone Viên nén - Betamethasone 0,5mg

Triamcinolone tablets BP 4mg

0
Triamcinolone tablets BP 4mg - SĐK VN-22237-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinolone tablets BP 4mg Viên nén - Triamcinolon 4mg