Danh sách

Onglyza

0
Onglyza - SĐK VN2-1-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onglyza viên nén bao phim - Saxagliptin

Onglyza

0
Onglyza - SĐK VN2-2-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onglyza viên nén bao phim - Saxagliptin

Komboglyze XR

0
Komboglyze XR - SĐK VN2-26-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Komboglyze XR Viên nén bao phim - Saxagliptin 5mg; Metformin Hydrochloride 500mg

Komboglyze XR

0
Komboglyze XR - SĐK VN-18678-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Komboglyze XR Viên nén bao phim - Saxagliptin 5mg; Metformin Hydrochlorid 1000mg

Onglyza

0
Onglyza - SĐK VN-17250-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onglyza Viên nén bao phim - Saxagliptin 5mg

Onglyza

0
Onglyza - SĐK VN-17249-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onglyza Viên nén bao phim - Saxagliptin 2,5mg
Thuốc Komboglyze XR - SĐK VN-18679-15

Komboglyze XR

0
Komboglyze XR - SĐK VN-18679-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Komboglyze XR Viên nén bao phim - Saxagliptin 5mg; Metformin Hydrochlorid 500mg
Thuốc Komboglyze XR - SĐK VN2-25-13

Komboglyze XR

0
Komboglyze XR - SĐK VN2-25-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Komboglyze XR Viên nén bao phim - Saxagliptin 5mg; Metformin Hydrochloride 1000mg

Efferalganvitamine C

0
Efferalganvitamine C - SĐK VN-6944-08 - Thuốc khác. Efferalganvitamine C Viên sủi - Paracetamol; acid ascorbic

Zerit

0
Zerit - SĐK VN-7073-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zerit Viên nang - Stavudine