Danh sách

Neo-Cholynbrookes

0
Neo-Cholynbrookes - SĐK VN-1496-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Neo-Cholynbrookes Dung dịch tiêm-2,5mg/5ml - Neostigmine methylsulfate

Statinol 10mg Tablet

0
Statinol 10mg Tablet - SĐK VN-4578-07 - Thuốc tim mạch. Statinol 10mg Tablet Viên nén bao phim - Simvastatin

Statinol 20mg Tablet

0
Statinol 20mg Tablet - SĐK VN-4579-07 - Thuốc tim mạch. Statinol 20mg Tablet Viên nén bao phim - Simvastatin

Amcor 10mg tablet

0
Amcor 10mg tablet - SĐK VN-4576-07 - Thuốc tim mạch. Amcor 10mg tablet Viên nén 10mg Amlodipine - Amlodipine besylate

Amcor 5mg tablet

0
Amcor 5mg tablet - SĐK VN-4577-07 - Thuốc tim mạch. Amcor 5mg tablet Viên nén 5mg Amlodipine - Amlodipine besylate

Lacepril 5

0
Lacepril 5 - SĐK VN-15341-12 - Thuốc tim mạch. Lacepril 5 Viên nén không bao - Lisinopril dihydrate

Lacepril tablet 10mg

0
Lacepril tablet 10mg - SĐK VN-15342-12 - Thuốc tim mạch. Lacepril tablet 10mg Viên nén không bao - Lisinopril dihydrate

Corytony tablets 50mg

0
Corytony tablets 50mg - SĐK VN-15340-12 - Thuốc tim mạch. Corytony tablets 50mg Viên nén bao phim - Losartan Kali

Ryxonbrookes

0
Ryxonbrookes - SĐK VN-1498-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ryxonbrookes Bột pha tiêm-500mg Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium

Ryxonbrookes

0
Ryxonbrookes - SĐK VN-1499-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ryxonbrookes Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium