Danh sách

Melaless

0
Melaless - SĐK VN-3940-07 - Thực phẩm chức năng. Melaless Viên nén bao đường - L-Cysteine, Vitamin C, Calcium pantothenate

Hepar-Duo

0
Hepar-Duo - SĐK VN-3576-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepar-Duo Viên bao phim - Cao Cardus marianus, L-methionin

Eusoftyl cream

0
Eusoftyl cream - SĐK VN-1753-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Eusoftyl cream Kem-200mg/g - Urea

Eusoftyl cream

0
Eusoftyl cream - SĐK VN-14647-12 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Eusoftyl cream Kem - Urea

Cbizentrax

0
Cbizentrax - SĐK VN-1752-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cbizentrax Viên nén bao phim-400mg - Albendazole

C Tri ciprofloxacin

0
C Tri ciprofloxacin - SĐK VN-10039-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. C Tri ciprofloxacin Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

C Tri ofloxacin

0
C Tri ofloxacin - SĐK VN-10040-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. C Tri ofloxacin Viên nén bao phim - Ofloxacin

Ciploxe

0
Ciploxe - SĐK VN-10288-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciploxe Viên nén bao phim - Ciprofloxacin HCl

Ctribromelase tablet

0
Ctribromelase tablet - SĐK VN-2250-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ctribromelase tablet Viên nén bao đường tan trong ruột - Bromelain, Trypsin

CBIDaizen Tab

0
CBIDaizen Tab - SĐK VN-3575-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. CBIDaizen Tab Viên nén bao tan trong ruột-10mg - Serratiopeptidase