Danh sách

Linid

0
Linid - SĐK VN-10075-05 - Khoáng chất và Vitamin. Linid Viên nén bao phim - Linezolid

Levoday 250

0
Levoday 250 - SĐK VN-10073-05 - Khoáng chất và Vitamin. Levoday 250 Viên nén bao phim - Levofloxacine

Levoday 500

0
Levoday 500 - SĐK VN-10074-05 - Khoáng chất và Vitamin. Levoday 500 Viên nén bao phim - Levofloxacine

Ciprofloxacin 500mg

0
Ciprofloxacin 500mg - SĐK VN-10069-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 500mg Viên nén - Ciprofloxacin

Ciprobid

0
Ciprobid - SĐK VN-7550-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobid Dung dịch truyền - Ciprofloxacin

Ceftazidime

0
Ceftazidime - SĐK VN-1772-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftazidime Bột đông khô pha tiêm-1000mg - Ceftazidime

Zyglit 30

0
Zyglit 30 - SĐK VN-10083-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 30 Viên nén - Pioglitazone

Zyglit 15

0
Zyglit 15 - SĐK VN-10082-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 15 Viên nén - Pioglitazone

Vageston 100

0
Vageston 100 - SĐK VN-9301-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vageston 100 Viên nang mềm - Progesterone

Vageston 200

0
Vageston 200 - SĐK VN-9302-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vageston 200 Viên nang mềm - Progesterone